/E Diela Pas Lartësimit të Kryqit të Nderuar – Predikim nga Atë Grigor Pelushi (Kisha Orthodhokse Shën Gjerasimi dhe Gjithë Shenjtorët – Lagje Kombinat)

E Diela Pas Lartësimit të Kryqit të Nderuar – Predikim nga Atë Grigor Pelushi (Kisha Orthodhokse Shën Gjerasimi dhe Gjithë Shenjtorët – Lagje Kombinat)