/E Diela Pas Lartësimit të Kryqit – Predikim nga Atë Harallamb Gjoka, 18 Shtator 2022

E Diela Pas Lartësimit të Kryqit – Predikim nga Atë Harallamb Gjoka, 18 Shtator 2022