/E Diela Para Lartësimit të Kryqit – Predikim nga Atë Grigor Pelushi, 11 Shtator 2022

E Diela Para Lartësimit të Kryqit – Predikim nga Atë Grigor Pelushi, 11 Shtator 2022

“Sepse Perëndia aq shumë e deshi botën sa dërgoi Birin e Tij, të Vetëmlindurin, që kushdo që të besojë tek Ai të mos humbasë, por të ketë jetë të përjetshme” – Joani 3:16  –  E Diela Para Lartësimit të Kryqit – Predikim nga Atë Grigor Pelushi Katedralja “Ngjallja e Krishtit”, Tiranë