/E Diela para Lartësimit të Kryqit – Famullia Orthodhokse “Shën Gjergji” Kuqan, Elbasan

E Diela para Lartësimit të Kryqit – Famullia Orthodhokse “Shën Gjergji” Kuqan, Elbasan

Bekimi i fëmijëve dhe mësuesve për fillimin e vitit të ri shkollor.

“Ti, o Zot, që the të ndriçojë drita në errësirë, ndriço zemrat e mësuesve dhe nxënësve të ndodhur këtu me njohjen e së vërtetës sate dhe me dritën tënde të patreguar; jepu këtyre frymë diturie, frymë mençurie, ndriçoi sytë e shpirtrave të tyre që të shikojnë dhe të bëjnë vullnetin tënd; bëji këta bij drite, që të japin fryt dhe të rriten në çdo vepër të mirë nëpërmjet urtësisë së ardhur që lartazi.”
(Urata për fillimin e vitit shkollor).