/E Diela kushtuar Etërve të Sin. të Parë Ekumenik. Predikim nga Mitropoliti i Korçës Hirësi Joani

E Diela kushtuar Etërve të Sin. të Parë Ekumenik. Predikim nga Mitropoliti i Korçës Hirësi Joani