/E Diela IV e Kreshmës (Joani i Shkallës) – Predikon Teologu: Theodhor Sadikja

E Diela IV e Kreshmës (Joani i Shkallës) – Predikon Teologu: Theodhor Sadikja