/E Diela III e Kreshmës (Falja e Kryqit) – Atë Grigor Pelushi Katedralja “Ngjallja e Krshtit”, Tiranë 27 Mars 2022

E Diela III e Kreshmës (Falja e Kryqit) – Atë Grigor Pelushi Katedralja “Ngjallja e Krshtit”, Tiranë 27 Mars 2022

“Kush të dojë të vijë pas Meje, le të mohojë veten e tij, edhe le të ngrejë kryqin e tij, edhe le të më vijë pas.”