/E Diela e Vlll-të e Llukait ( Samaritani i mirë) – Predikim ngaTheodhor Sadikja

E Diela e Vlll-të e Llukait ( Samaritani i mirë) – Predikim ngaTheodhor Sadikja