/E diela e të Lidhurit të Mishit (Gjykimi i Fundit) – Predikim nga Hirësi Andoni

E diela e të Lidhurit të Mishit (Gjykimi i Fundit) – Predikim nga Hirësi Andoni