/E Diela e të Lidhurit të Mishit (Gjykimi i Fundit) – Atë Grigor Pelushi, Kisha Katedrale “Ngjallja e Krishtit” Tiranë

E Diela e të Lidhurit të Mishit (Gjykimi i Fundit) – Atë Grigor Pelushi, Kisha Katedrale “Ngjallja e Krishtit” Tiranë