/E Diela e të Lidhurit të Djathit

E Diela e të Lidhurit të Djathit

Predikon Mitropoliti i Korçës, Hirësia e Tij imzot † Joani

E Diela e të Lidhurit të Djathit