/E Diela e të Lidhurit të Djathit (Falja, Kreshmimi), Predikim: Hirësi Nathanaili

E Diela e të Lidhurit të Djathit (Falja, Kreshmimi), Predikim: Hirësi Nathanaili