/E Diela e të Lidhurit të Djathit- Falja e Kreshma – Mitropoliti i Korçës Hirësia e Tij Joani!

E Diela e të Lidhurit të Djathit- Falja e Kreshma – Mitropoliti i Korçës Hirësia e Tij Joani!