/E Diela e Gruas Samaritane – Mitropoliti i Korçës Hirësi Joani

E Diela e Gruas Samaritane – Mitropoliti i Korçës Hirësi Joani

Krishti erdhi pikërisht për këtë gjë për të ndryshuar gjithësecilin nga ne! Mos dëgjoni shpeshherë thënie që nuk janë të krishtera si ajo që thotë: kështu e kam tipin unë, nuk ndryshoj. Zoti Krisht mori natyrën tonë të deformuar për ta ndryshuar përsëri, për ta restauruar. Të gjithë njerëzit janë thirrur për tu ndryshuar sepse mëkati e ka deformuar natyrën njerëzore dhe Zoti për këtë gjë erdhi për ta drejtësuar përsëri dhe për ti dhënë hirin e Shpirtit të Shenjtë…. – E DIELA E GRUAS SAMARITANE – MITROPOLITI I KORÇËS HIRËSI JOANI 14 MAJ 2023