/E Diela e Etërve të Sinodit të Parë Ekumenik nga Atë Grigor Pelushi

E Diela e Etërve të Sinodit të Parë Ekumenik nga Atë Grigor Pelushi