/E Diela e Etërve të Sinodit të Parë Ekumenik Mitropoliti i Korçës Hirësia e Tij +Joani!

E Diela e Etërve të Sinodit të Parë Ekumenik Mitropoliti i Korçës Hirësia e Tij +Joani!