/E diela e Etërve të Sinodit të Parë Ekumenik – Mitropoliti i Korçës Hirësi Joani

E diela e Etërve të Sinodit të Parë Ekumenik – Mitropoliti i Korçës Hirësi Joani