/E Diela e Etërve të Sinodit të katërt Ekumenik – Predikon Miron Çako

E Diela e Etërve të Sinodit të katërt Ekumenik – Predikon Miron Çako

E Diela e Etërve të Sinodit të katërt Ekumenik – Predikon Miron Çako, përgjëgjës i zyrës së Katekizmit pranë Kryepiskopatës. Kisha e Apostull Pavlit, Rrushkull. 16 Korrik 2023