/E diela e Etërve të Sinodit të IV Ekumenik, 17 Korrik 2022 – Mitropolia e Elbasanit

E diela e Etërve të Sinodit të IV Ekumenik, 17 Korrik 2022 – Mitropolia e Elbasanit

E diela e Etërve të Sinodit të IV Ekumenik, 17 Korrik 2022
Me praninë e Mitropolitit Andon u zhvillua Liturgjia Hyjnore sot në kishën tonë e cila përkon dhe me përfundimin e kampit 5-ditor të fëmijëve të qytetit të Cërrikut. Në fund fëmijët kishin përgatitur dhe një program të shkurtër artistik.
Lavdi Perëndisë për gjithçka!