/E DIELA E ETËRVE TË SINODIT IV EKUMENIK (MATEU 5:14-19) – PREDIKIM NGA TEOLOGU I KISHËS SONË z. DHIMITËR QOSJA KISHA KATEDRALE “APOSTULL PAVLI E SHËN ASTI” DURRËS 18 KORRIK 2021

E DIELA E ETËRVE TË SINODIT IV EKUMENIK (MATEU 5:14-19) – PREDIKIM NGA TEOLOGU I KISHËS SONË z. DHIMITËR QOSJA KISHA KATEDRALE “APOSTULL PAVLI E SHËN ASTI” DURRËS 18 KORRIK 2021