/E Diela e Etërve të Sinodit I Ekumenik – Atë Kozma Prifti Kisha Katedrale “Ngjallja e Krishtit” Tiranë 31 Maj 2020

E Diela e Etërve të Sinodit I Ekumenik – Atë Kozma Prifti Kisha Katedrale “Ngjallja e Krishtit” Tiranë 31 Maj 2020