/E Diela e Dafinave (Hyrja e Krishtit në Jerusalem) – Atë Grigor Pelushi Katedralja “Ngjallja e Krishtit” Tiranë 25 Prill 2021

E Diela e Dafinave (Hyrja e Krishtit në Jerusalem) – Atë Grigor Pelushi Katedralja “Ngjallja e Krishtit” Tiranë 25 Prill 2021