/E Diela e 15-të e Llukait, predikon Mitropoliti i Korçës, Hiresia e Tij † imzot † Joani

E Diela e 15-të e Llukait, predikon Mitropoliti i Korçës, Hiresia e Tij † imzot † Joani

  1. Edhe Jisui hyri e shkonte nëpër Jeriko.
  2. Edhe ja një njeri i quajtur me emrin Zakhe, i cili ishte kryetagrambledhës. Dhe ky ishte i pasur.
  3. Edhe kërkonte të shihte Jisuin se cili është; po nuk mundej nga turma, sepse ishte i vogël në shtat.
  4. Edhe u sul përpara e hipi mbi një man që ta shihte, sepse nga ajo udhë do të shkonte.
  5. Edhe Jisui, si erdhi në atë vend, ngriti sytë dhe e pa atë, edhe i tha: Zakhe, zbrit shpejt; sepse sot unë duhet të qëndroj në shtëpinë tënde.
  6. Edhe zbriti shpejt dhe e priti me gëzim.
  7. Edhe të gjithë, kur panë, murmurisnin, duke thënë se hyri të rrijë te një njeri mëkatar.
  8. Edhe Zakheu qëndroi e i tha Zotit: Ja, o Zot, gjysmën e pasurisë sime tek po ua jap të varfërve, edhe në i kam marrë gjë njeriu me mashtrim, ia kthej katërfish.
  9. Edhe Jisui i tha se sot u bë shpëtim në këtë shtëpi, sepse edhe ky është bir i Abrahamit.
  10. Sepse Biri i njeriut erdhi të kërkojë e të shpëtojë të humburën.