/Dyshimi i Thomait nga dëgjimi i lajmit tek të kuptuarit e Ngjalljes – nga teologu Thoma Çomëni

Dyshimi i Thomait nga dëgjimi i lajmit tek të kuptuarit e Ngjalljes – nga teologu Thoma Çomëni