/“Duajini Armiqtë Tuaj”. – Predikim në të Dielën e dytë të Lukait nga At Harallamb Gjoka

“Duajini Armiqtë Tuaj”. – Predikim në të Dielën e dytë të Lukait nga At Harallamb Gjoka