/Ditët e Trashëgimisë – Koncert i Korit Bizantin të Psaltëve “Shën Joan Kukuzeli”

Ditët e Trashëgimisë – Koncert i Korit Bizantin të Psaltëve “Shën Joan Kukuzeli”

Ditët e Trashëgimisë, Berat – 12.09.2022, Koncert i Korit Bizantin të Psaltëve “Shën Joan Kukuzeli” nën drejtimin e z. Theodhor Peci, me prezencë të Ministres së Kulturës znj. Elva Margariti. Audio&Video: Jorgo Kobuzi