/Diplomohen dy breza të tjerë në Shkollën e Muzikës Bizantine

Diplomohen dy breza të tjerë në Shkollën e Muzikës Bizantine

Lavdi Perendise!
Diplomohen dy breza të tjerë në Shkollën e Muzikës Bizantine!
Faleminderit Kryepiskopit!
Suksese psaltëve të rinj!