/Dhuna, Mungesë e Dashurisë në familje. – Intervistë me At Harallamb Gjoka.

Dhuna, Mungesë e Dashurisë në familje. – Intervistë me At Harallamb Gjoka.

Dhuna, Mungesë e Dashurisë në familje. – Intervistë me At Harallamb Gjoka. Intervistoi: Jorgo Belul