/“Dëshmia e Besimit në jetën e përditshme”- nga Atë Emanuel Lusha.

“Dëshmia e Besimit në jetën e përditshme”- nga Atë Emanuel Lusha.

“Dëshmia e Besimit në jetën e përditshme”- Nga Atë Emanuel Lusha. 7 Dhjetor 2023 Salla e Rinisë pranë katedrales “Ngjallja e Krishtit” në Tiranë