/Dëshmi të Krishtera – Nga Aleksandër Dimroçi – Me z. Mihal Davidhi

Dëshmi të Krishtera – Nga Aleksandër Dimroçi – Me z. Mihal Davidhi