/Dëshmi të Krishtera me znj. Valentina Dhëmbi

Dëshmi të Krishtera me znj. Valentina Dhëmbi

EMISIONI DESHMI TE KRISHTERA me znj Valentina Dhëmbi

Ju mund ta ndiqni atë ne Webin tonë ose ne facebook

EMISIONI DESHMI TE KRISHTERA me znj Valentina Dhëmbi

EMISIONI DESHMI TE KRISHTERA me znj Valentina Dhëmbi

Posted by Radio "Ngjallja" on Saturday, September 8, 2018