/DËSHMI TË KRISHTERA – Guidë me At Ilia Kotnanin në shtëpitë e spikatura të orthodhoksëve korçarë

DËSHMI TË KRISHTERA – Guidë me At Ilia Kotnanin në shtëpitë e spikatura të orthodhoksëve korçarë

Guidë shpirtërore me Atë Ilia Kotnanin në shtëpitë e besimtarëve orthodhoks të qytetit të Korçës, të cilët duke ruajtur besën orthodhokse në periudhën e vështirë të mbylljes së tempujve fetarë, i kthyen shtëpitë e tyre në shkolla katekizmi, vende ku predikohej fjala e Zotit dhe kisha ku kryheshin misteret e shenjta. Intervistoi Aleksander Dimroçi Video dhe dron nga Jorgo Kobuzi Korçë, Maj 2024