/Dëshmi të Krishtera At Spiro Katundi

Dëshmi të Krishtera At Spiro Katundi

DESHMI TE KRISHTERA At Spiro Katundi

DESHMI TE KRISHTERA At Spiro Katundi

DESHMI TE KRISHTERA At Spiro Katundi

Posted by Radio "Ngjallja" on Saturday, August 11, 2018