/Deri Në Skajet e Dheut – Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i Gjithë Shqipërisë, Anastasi Kirili dhe Metodi – Personalitete Udhërrëfyese Pjesa e parë Lexon për Radio “Ngjallja”: Viron Noti Emisioni i Dytë

Deri Në Skajet e Dheut – Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i Gjithë Shqipërisë, Anastasi Kirili dhe Metodi – Personalitete Udhërrëfyese Pjesa e parë Lexon për Radio “Ngjallja”: Viron Noti Emisioni i Dytë