/“DERI NË SKAJET E DHEUT” – KRYEPISKOPI ANASTAS EPOKA BIZANTINE – KIRILI DHE METODI, PERSONALITETE UDHËRRËFYESE TEMA: NGRITJA E KRYQIT. FRYTET E MËVONSHME PJESA E KATËRT – VIRON NOTI

“DERI NË SKAJET E DHEUT” – KRYEPISKOPI ANASTAS EPOKA BIZANTINE – KIRILI DHE METODI, PERSONALITETE UDHËRRËFYESE TEMA: NGRITJA E KRYQIT. FRYTET E MËVONSHME PJESA E KATËRT – VIRON NOTI