/“DERI NË SKAJET E DHEUT” – KRYEPISKOPI ANASTAS EPOKA BIZANTINE – KIRILI DHE METODI, PERSONALITETE UDHËRRËFYESE TEMA: KTHJELLTËSI DHE SISTEM. RESPEKT NDAJ IDENTITETIT TË POPULLIT TEK I CILI DËRGOHEN PJESA E TRETË LEXOI PËR RADIO “NGJALLJA” – VIRON NOTI TIRANË 2020

“DERI NË SKAJET E DHEUT” – KRYEPISKOPI ANASTAS EPOKA BIZANTINE – KIRILI DHE METODI, PERSONALITETE UDHËRRËFYESE TEMA: KTHJELLTËSI DHE SISTEM. RESPEKT NDAJ IDENTITETIT TË POPULLIT TEK I CILI DËRGOHEN PJESA E TRETË LEXOI PËR RADIO “NGJALLJA” – VIRON NOTI TIRANË 2020