/DERI NË SKAJET E DHEUT – ANASTASI, KRYEPISKOP I TIRANËS, DURRËSIT DHE I GJITHË SHQIPËRISË TEMA: GJALLËRIMI I IDHUJTARISË MBAS EPOKËS SË KOSTANDINIT TË MADH DHE ROLI I MURGJVE NË PËRHAPJEN E KRISHTËRIMIT LEXOI: VIRON NOTI RADIO NGJALLJA 2020

DERI NË SKAJET E DHEUT – ANASTASI, KRYEPISKOP I TIRANËS, DURRËSIT DHE I GJITHË SHQIPËRISË TEMA: GJALLËRIMI I IDHUJTARISË MBAS EPOKËS SË KOSTANDINIT TË MADH DHE ROLI I MURGJVE NË PËRHAPJEN E KRISHTËRIMIT LEXOI: VIRON NOTI RADIO NGJALLJA 2020