/Ceremonia e Diplomimit të studentëve të Akademisë Teologjike “Ngjallja e Krishtit” 2019 -2022.

Ceremonia e Diplomimit të studentëve të Akademisë Teologjike “Ngjallja e Krishtit” 2019 -2022.