/Ceremonia e Diplomimit Shkolla “Protagonistët” – 23 Qershor 2023

Ceremonia e Diplomimit Shkolla “Protagonistët” – 23 Qershor 2023

Ceremonia e Diplomimit Shkolla “Protagonistët” 23 Qershor 2023 Video: Jorgo Kobuzi Montazh: Anastas Moçi Ndihmoj në Rregjistrim Audio: Kozma Mihali