/Çdo gjë që kërkon njeriu për t’u lumturuar, jam Unë! Ana Baba

Çdo gjë që kërkon njeriu për t’u lumturuar, jam Unë! Ana Baba