Diela e Etërve të Sinodit të 7 Ekumenik!

Nga Imzot Joani Të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. Sot Kisha jonë nderon kujtimin e shenjtë të etërve, të Sinodit të 7 Ekumenik që u mblodh në vitin 787 në Nikea të Azisë së…

E kremtja e mbulesës së Shenjtë të së…

E Tërëshenjta: Arka e Gjallë “Edhe pas kurtinës së dytë ishte tenda  që quhet Shenjtërore e Shenjtëroreve...” v. 3. Vargjet e Sinaksarit: “Me Mbulesën tënde o Virgjëreshë e qashtër, mbulon dhe mbështjell ata që rendin…

Besnikë deri në fund

E DIELA E XXI Galatianëve 2, 16 – 20. “Sepse nëse ndërtoj përsëri ato që prisha, bëj veten time ligjshkelës” v. 18.          Orientim. Këto fraza janë një vërejtje e mbushur me…