Veprimtari me bashkëshortet e klerikëve

Nga 21-23 shtator, në mjediset e Manastirit të Shën Vlashit, u organizua Konferenca kombëtare për priftëreshat e dhiakoneshat e Kishës sonë. Tema e veprimtarisë ishte: “Mendje e shëndoshë, në trup të shëndoshë, dhe shpirt të…