/Borova, qendër e Besimit Orthodhoks, kishat dhe priftërinjtë e saj – At Kristaq Tase

Borova, qendër e Besimit Orthodhoks, kishat dhe priftërinjtë e saj – At Kristaq Tase

𝐁𝐨𝐫𝐨𝐯𝐚, 𝐪𝐞𝐧𝐝𝐞̈𝐫 𝐞 𝐁𝐞𝐬𝐢𝐦𝐢𝐭 𝐎𝐫𝐭𝐡𝐨𝐝𝐨𝐤𝐬, 𝐤𝐢𝐬𝐡𝐚𝐭 𝐝𝐡𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐟𝐭𝐞̈𝐫𝐢𝐧𝐣𝐭𝐞̈ 𝐞 𝐬𝐚𝐣. 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐢𝐬𝐭𝐞̈ 𝐞 𝐑𝐚𝐝𝐢𝐨 𝐍𝐠𝐣𝐚𝐥𝐥𝐣𝐚 𝐦𝐞 𝐀𝐭 𝐊𝐫𝐢𝐬𝐭𝐚𝐪 𝐓𝐚𝐬𝐞 𝐐𝐞𝐫𝐬𝐡𝐨𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟑 𝐕𝐢𝐝𝐞𝐨 & 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐚𝐳𝐡 𝐋𝐚𝐣𝐞𝐫𝐬 (𝐀𝐧𝐚𝐬𝐭𝐚𝐬) 𝐌𝐨𝐜̧𝐢.