/Bisedë shpirtërore e të rinjve të Kishës sonë me Mitropolitin e Korçës Hirësi Joanin në Manastirin e Hirshëm të “Shën Joan Prodhromit” Voskopojë, Korçë

Bisedë shpirtërore e të rinjve të Kishës sonë me Mitropolitin e Korçës Hirësi Joanin në Manastirin e Hirshëm të “Shën Joan Prodhromit” Voskopojë, Korçë