/“Besimi dhe veprat e mira” – Referat i mbajtur nga At Nikolla Kodheli

“Besimi dhe veprat e mira” – Referat i mbajtur nga At Nikolla Kodheli

Tema: “Besimi dhe veprat e mira” – Referat i mbajtur nga At Nikolla Kodheli Mbajtur me të rinjtë orthodhoks Në Zyrën e rinisë pranë Katedrales “Ngjallja e Krishtit” Tiranë 10 Nëntor 2022