/Bashkëbisedim i Mitropolitit Andon me fëmijët e kampit ditor në kishën “Shën Gjergjit”, Kuqan

Bashkëbisedim i Mitropolitit Andon me fëmijët e kampit ditor në kishën “Shën Gjergjit”, Kuqan