Formulimi i Simbolit të Besimit dhe themelimi i…

https://youtu.be/HU3uPBI1HLk “Formulimi i Simbolit të Besimit dhe themelimi i dogmës së Trinisë së Shenjtë” - Bisedë shpirtërore me At Ilia Mazniku, prifti famulltar i enorisë së Shën Prokopit. Intervistoi At Grigor Pelushi