E Kremtja e Lartësimit të Kryqit të Nderuar…

https://youtu.be/nHu9L5UzYnU?si=uOwHPIkCgHTQqXf_ E Kremtja e Lartësimit të Kryqit të Nderuar Përgatiti për Radio “Ngjallja” Dhjakon Kristo 14 Shtatori është një nga të kremtet zotërore më të rëndësishme, Lartësimi i Kryqit të Nderuar. Në këtë ditë të…

Kontributi i Kishës Orthodhokse në vend. Vepra humanitare…

https://youtu.be/DUVVE88CHow?si=akSfkctkaoESw61A Intervistë me znj. Valbona Duri - Anëtare e Këshillit Drejtues të Lidhjes Intelektuale Orthodhokse - Aktiviste e Shoqërisë Civile - Koordinatore e Projekteve të BE për ceshtjet e intergrimit - Përgjegjëse për Marrëdheniet me…

Pseudokleriku i emisioneve show dhe satirike Nikolla Bllazhde…

https://youtu.be/_UdROcG-yWI?si=nA-_AEEA4cU9xtX5 Kohët e fundit është shfaqur një pseudo-klerik me emrin Nikolla Bllazhde Xhufka, i veshur me rrobat e klerikut, i vetëshpallur si i tillë - lëshon mesazhe fyese dhe shpifëse kundër Kishës Orthodhokse Autoqefale të…