INTERVISTA -TRE HIERARKËT -THEODHOR PECI

https://youtu.be/K22nV4S5PHQ Nuk ka as të parë, as të dytë, as të tretë mes nesh; dhe nëse i lutesh njërit nga ne, menjëherë dy të tjerët janë të pranishëm me të. Jepu urdhër atyre që grinden…

Tre Hierarkët – modele dhe shembuj të përkryer…

https://youtu.be/2oX873Cgb3s TRE HIERARKËT - MODELE DHE SHEMBUJ TË PËRKRYER PËR TË KRISHTERËT. TEMË E MBAJTUR NGA MIRON ÇAKO, PËRGJEGJËS I ZYRËS SË KATEKIZMIT PRANË KRYEPISKOPATËS. 29 JANAR 2023 SALLA E RINISË PRANË KATEDRALES "NGJALLJA E…