NË KUJTIM TË MIKI THEODHORAKIT

Kompozitori korife Miki Theodorakis ishte kërkues i harmonisë së përbotshme, një grek universal me famë mbarëbotërore. Njëkohësisht ishte një luftëtar i zjarrtë, atje ku shikonte vuajtje njerëzore, dhimbje të madhe për drejtësinë, dëshirën për bashkekzistencë…